DYNAREG

Dynareg är ett generellt system som används för att snabbt bygga upp kompletta webbaserade register för kliniska data inklusive sökning-, statistik- och utdatafunktionalitet

Systemet har kontinuerligt vidareutvecklats sedan 2001 och är ursprungligen baserat på ett examensarbete från KTH

Dynareg har under åren använts till mer än 70 webbaserade databaser och register inom cancersjukvården och annan sjukvård, bland annat:

Dynareg används och har använts främst i Sverige men även i övriga norden, Storbritannien, Frankrike och Kina
(programmet har i dagsläget språkstöd för svenska, engelska, isländska, spanska och norska)

Kontakta oss för mer information
e-post: info@dynareg.se
Christofer Lagerros VD Lagerros IT AB +46-(0)733 249460


LAGERROS IT AB

Vi arbetar till stor del med IT-konsulttjänster med inriktning mot sjukvård och medicinsk forskning

Vi tillhandahåller även systemet/tjänsten Dynareg för kvalitetsuppföljning inom sjukvården och för klinisk forskning

Se ovan för kontaktuppgifter